Over ons

Voor iedere leerling

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Dordrecht zorgen wij ervoor dat ieder kind in onze regio het beste onderwijs krijgt dat het verdient. Schoolbesturen maakten hiervoor samen afspraken over de organisatie van passend (primair en voortgezet) onderwijs. Zo is onderwijsondersteuning goed geregeld voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband.